تجهیزات

تعداد بازدید:۱۷۷

علاوه بر هود و انواع شیشه آلات و لوازم آزمایشگاهی، تجهیزات موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی عبارتند از: