مدیر گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تعداد بازدید:۱۰۷۲

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن فلاحتی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی /(PhD)  مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: Falahati.mohsen64@gmail.com

شماره تماس: 08642343395   داخلی 107

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی  

کلید واژه ها: مدیر گروه بهداشت حرفه ای