مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی رایانامه شماره تماس لینک رزومه
دکتر گلی ارجی استاد یار مدیریت اطلاعات سلامت Goliarji@gmail.com --- دانلود

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدیر گروه فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات سلامت HIT انفورماتیک پزشکی مدیریت اطلاعات سلامت Health informatics medical informatics health information management