تقاضای حق التدریس

تعداد بازدید:۴۰۴

دانشکده علوم پزشکی ساوه از تمامی مدرسان محترم که علاقمند به تدریس در رشته ها و دروس ذیل هستند، دعوت بعمل می آورد تا با تکمیل و ارسال فرم ذیل، درخواست خود را به دانشکده ارائه نمایند.

رشته ها: پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل، فوریت پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی

دروس: معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تربیت بدنی

چنانچه برای اولین بار تقاضای تدریس در دانشکده علوم پزشکی ساوه را دارید، فرم «تقاضای اولیه حق التدریس (ثبت نام و ارسال مدارک)»، در غیر اینصورت فرم «تقاضای مجدد حق التدریس» را تکمیل و ارسال نمایید.