شرایط عضویت استعداد درخشان

تعداد بازدید:۲۶۰۷

شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان:
1- برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتر از 500 (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

2- دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزشی (با معرفی مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان)

3- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از حیطه های المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از افراد برگزیده رتبه اول تیمی که متقاضی تسهیلات هستند در مرحله فردی حداقل 80% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

4- برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) و سایر جشنواره های علمی مورد تایید شورا با معرفی دبیرخانه های مربوطه

5- دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

6- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با تایید ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوری

7- 2/5% برتر پذیرفته شدگان کشوری در هر یک از آزمون‌های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، جامع پیش کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی (حداقل سه نفر و حداکثر تا سقف جهل نفر در هر آزمون)

8- رتبه های برتر پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و Ph.D به شرح زیر:

- در آزمون ورودی کارشناسی ارشد: در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان در آزمون ورودی هر رشته تا 10 نفر پذیرفته شده در هر رشته تا 20 نفر باشد نفر اول و دوم کشوری و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 50 نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری

- در آزمون‌های ورودی Ph.D: در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا 10 نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفر اول کشوری، 20-11 نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفر اول و دوم کشوری و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 20 نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری

9- 10% برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل 5 نفر باشد) با کسب معدل کل حداقل 17.

10- 1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (تعداد دانشجویان هر دوره باید حداقل 5 نفر باشد) به شرط کسب معدل کل حداقل17 در آن سال تحصیلی.

11- بدیهی است واجدین شرایط این بند می توانند فقط از تسهیلات آموزشی پایان دوره (استفاده از سهمیه با شرکت در آزمون ورودی مقاطع بالاتر مطابق بند 5 ماده 3 این آیین نامه) استفاده نمایند.

12- دانشجویان پژوهشگر برجسته براساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ شده است. این دانشجویان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ها جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت معرفی می شوند.

**دارا بودن معدل کل حداقل 17 در پایان دوره کارشناسی و حداقل 16 در پایان دوره کارشناسی ارشد و بالاتر (به استثنای بند 9 و 10)

 

کلید واژه ها: عضویت استعداد درخشان