مطالب مرتبط با کلید واژه

اعلام برنامه کلاسی و کارآموزی


برنامه های کلاسی و کارآموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه های کلاسی و کارآموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه و با عنایت به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی برحضوری شدن تمامی کلاس های دانشگاهی از روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه سال جاری، برنامه های کلاسی و کارآموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق جدول ذیل اعلام می گردد.

ادامه مطلب