تاریخچه

تعداد بازدید:۱۲۴۰

تاریخچه و سوابق دانشکده پرستاری و مامایی ساوه

دانشکده پرستاری ساوه در سال تحصیلی 1378 به عنوان یکی از واحدهای اقماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک با هدف تربیت نیروی کار آمد پرستاری پا به عرصه آموزش عالی کشور گذاشت و فعالیت خود را با جذب دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری آغاز نمود.

در سال 1391 با اخذ مجوز از شورای کسترش وزارت بهداشت  2 رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل و کارشناسی ناپیوسته مامایی نیز در این دانشکده راه اندازی گردید. این دانشکده در سال 1392 بدنبال تاسیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه پس از استقلال از دانشگاه علوم پزشکی اراک زیر نظر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در حال فعالیت می باشد.

هم اکنون این دانشکده با گسترش دامنه فعالیتهای خود دارای 10 رشته تحصیلی به تفکیک شامل رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط ، بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی و فوریتهای پزشکی، تکنسین سلامت دهان ، مدارک پزشکی و بهداشت حرفه ای در مقطع کاردانی می باشد و با دارا بودن حدود 600 نفر دانشجوی در حال تحصیل، در راستای ارتقای سطح علمی و خدمت به جامعه می کوشد