اخبار

اولین بازدید علمی و تخصصی استاد محور با همکاری بنیاد نخبگان استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی ساوه

اولین بازدید علمی و تخصصی استاد محور با همکاری بنیاد نخبگان استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی ساوه

اولین بازدید علمی و تخصصی استاد محور با همکاری بنیاد نخبگان استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی ساوه با حضور در پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان و تصفیه خانه آب سد اکباتان همدان برای ۲۵ دانشجوی برتر برگزار شد.

ادامه مطلب
معاون آموزشی وزارت بهداشت:

افزایش چند برابری شهریه ی دانشجویان شهریه‌پرداز دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد تایید معاونت آموزشی نیست

معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام نمودند: افزایش چند برابری شهریه ی دانشجویان شهریه‌پرداز دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد تایید معاونت آموزشی نیست در خصوص دانشجویان شهریه‌پرداز که با مبالغ قبلی ثبت نام کرده اند، هیچ گونه افزایشی صورت نخواهد گرفت.

ادامه مطلب