توانمندی ها

تعداد بازدید:۱۸۹

   بسمه تعالی

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط به عنوان بخشی از مجموعه آزمایشگاه های مورد نیاز برای دانشجویان این رشته می باشد.

در این آزمایشگاه فعالیت های مرتبط با آزمایشات میکروبی در محیط های آب و فاضلاب شامل نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده های مختلف با استفاده از روش های استاندارد ملی و بین المللی صورت می گیرد.

  1. برگزاری کلاسهای آموزش عملی مطابق سرفصل
  2. آنالیز فاکتورهای میکروبیولوژی آب و فاضلاب شامل: شمارش کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی به روشهای تخمیر چند لوله ای و صافی غشایی، شمارش باکتری های هتروتروف، تعیین جنس باکتری و ......
  3. انجام پروژه های تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشکده
  4. انجام پروژه های دانشجویی

 

http://fnm.savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2021/1623058508-2.jpg

http://fnm.savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2021/1623058526-1.jpg