مدیر گروه بهداشت عمومی

تعداد بازدید:۷۲۵

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود کریمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: karimymahmood@yahoo.com

شماره تماس: 08642343395   داخلی 112

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی  

کلید واژه ها: مدیر گروه بهداشت عمومی