فرم ها

تعداد بازدید:۱۴۱۶

نمونه فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مبنی بر داشتن تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون

فرم تعهد مبنی بر تسویه با صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

فرم تعهد مبنی بر تسویه با صندوق رفاه دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی گروه های آموزشی مختلف در آزمون دوره های کاردانی (فوق دیپلم) به دوره های کارشناسی ناپیوسته سال 1402 (مختص دوره های روزانه)

نمونه اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مبنی بر گذرندان دروس پیش نیاز رشته قبولی کارشناسی ناپیوسته نامتناسب با رشته فارغ التحصیلی کاردانی آن ها

نمونه فرم جایگزین گواهی فراغت از تحصیل پذیرفته شدگانی که تا زمان ثبت نام موفق به اخذ گواهی خود نشده اند

فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور و دانشجویان فعلی و انصرافی  دانشگاه ها و موسسات آمورش عالی کشور

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه 1، رزمندگان و ایثارگران، برای همه ی رشته ها در آزمون سراسری

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف گروه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سهمیه های مناطق 2 و 3 در آزمون سراسری

فرم مخصوص اخذ تعهد از دارندگان مدرک کاردانی «داوطلبان مرد» پذیرفته شده در رشته های تحصیلی مربوط در گروه ذیربط در آزمون سراسری (برای دانش آموختگان دوره کاردانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دوره کاردانی نظام جدید)
فرم اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد با پرداخت شهریه (مخصوص دانشجویان شهریه پرداز)

فرم مشخصات داوطلبان  افغانستانی و عراقی شرکت کننده در آزمون سراسری سال  1402

کلید واژه ها: فرم ها