مرکز مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی ساوه

تعداد بازدید:۸۱۳

مسئول مرکز مهارتهای بالینی  :  طاهره اسمعیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری 

تلفن:   42343395-086

مقدمه

یکی از رسالت های مهم دانشکده  تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و چگونگی اداره بیمار را داشته باشند بلکه باید در زمینه های مهارت های عملی و نگرشی نیز توانایی کافی داشته باشند. هیچ تجربه ای به اندازه شرایط بالینی برای آموزش دانشجویان غنی نیست و افزایش اهمیت ارزش های مطرح در اخلاق پرستاری از جمله رعایت حقوق بیمار، احترام به بیمار، صدمه کمتری به بیمار در حین آموزش و استرس دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران، ضرورت ایجاد بخش های آموزشی مهارت های بالینی را در دانشکده پیراپزشکی فراهم می کند که امروزه با رشد تکنولوژی آموزشی، شرایط مناسب تری برای آموزش مهارت های بالینی فراهم شده است، تا اینکه بتوان در محیطی شبیه سازی شده و مطمئن برای آموزش دانشجویان مهارتهایی را با کنترل تمرین نمود.

رسالت مرکز

مرکز آموزش مهارت های بالینی متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران از طریق ارتقاء آموزش مهارت های عملی و نگرشی در دانشجویان را فراهم نموده و با ارزیابی و ارزشیابی مناسب، فراگیری مستقل را ترویج دهیم.

هدف

هدف اصلی مرکز، شبیه سازی یک محیط بالینی است بطوری که دانشجویان آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی (مدل ها) در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های واقعی فرا گیرند. البته مرکز جای آموزش بر بالین بیمار و شرایط واقعی را نمی گیرد، بلکه مکمل آن خواهد بود.

 

 ویژگی های آموزش در مرکز

کسب مهارت های بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های بالینی

امکان تکرار مهارت ها در محیط امن برای یادگیری عمیق تر

امکان خودآموزی و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت ها

کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (یادگیری مهارت ها)

احترام به حقوق بیمار

موارد استفاده از مرکز مهارت های بالینی

آموزش مهارت های بالینی به دانشجویان پرستاری ، اتاق عمل، هوشبری ،فوریتها

آموزش کمک های اولیه به پرسنل شاغل در دانشکده

برگزاری امتحانات عملی دانشجویان

مهارت های آموزشی ارائه شده در مرکز مهارت های بالینی:

-         تزریقات عضلانی ـ وریدی ـ زیر جلدی

-         خونگیری وریدی

-         گذاشتن سند معده و مثانه

-         انواع روش های اکسیژن درمانی

-         انواع روش های ساکشن

-         تکنیک های پانسمان

-         تکنیک مراقبت های قبل و بعد از عمل

-         انواع بخیه زدن

-         گرفتن و تفسیر آنECG

-         احیاء قلبی ریوی پایه

-         احیاء قلبی ریوی پیشرفته

-         انتوباسیون

-         جابجایی بیماران

-         انواع پوزیشن دهی حین عمل 

-         تکنیک مراقبت های قبل و بعد از عمل

-         پرپ و درپ انواع اعمال جراحی

-         اسکراب و اصول جراحی

-         انواع پوزیشن های بیمار

-         انواع آتل و گچ گیری

-         سونداژ

-         چست تیوب گذاری

-         معاینات چشم

-         معاینات گوش

-         علایم حیاتی

-         ابزارها و وسایل جراحی

 امکانات این مرکز:

 - اتاق کار دانشجویان فضایی حدود 50متر مربع دارد و شامل کلیه امکانات و تجهیزات بیمارستانی به ویژه پرستاری جهت آموزش و کسب مهارت دانشجویان در زمینه ارائه مراقبت به بیمار ان می باشد.

  این واحد دارای انواع مولاژها جهت پانسمان، سونداژ، مولاژهای انتوباسیون و احیاء نوزاد و بزرگسال، و همچنین مولاژ جهت تزریقات عضلانی، وریدی، داخل جلدی، زیر جلدی و نخاعی، مولاژها و دستگاه های پیشرفته الکتروشوک، ECG و چست تیوب گذاری می باشد.

  همچنین لازم به ذکر است که این واحد توانایی برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه همکاران محترم واحدهای بیمارستانی جهت بازآموزی و تکرار فرآیندهای بالینی را نیز دارا می باشد.

  قوانین و مقررات:

-         داشتن یونیفرم: روپوش سفید و اتیکت

-         رعایت حجاب، پوششش و شئونات اسلامی

-         وقت شناسی: (ثبت حضور و غیاب دانشجویان) 

-         دانشجویان در صورت برگزاری کلاس های آموزشی فوق برنامه، ضمن هماهنگی با واحد مربوطه، با اخذ معرفی نامه از آموزش دانشکده مجاز به برگزاری آن می باشند.

 شرح وظایف واحد پراتیک

آماده کردن وسایل مورد نیاز جهت آموزش پروسیجرهای عملی هماهنگی وتدریس دانشجویان جهت تمرین در مرکزمهارتهای بالینی تهیه وتکمیل تجهیزات مرکز مهارتها ( مولاژ – وسایل وتجهیزات مصرفی ) اجرا و نظارت بر اجرای مقررات جهت استفاده بهینه از این مرکز در راستای آموزش بهتر

هماهنگی و نظارت بر دانشجویان در هنگام تمرین به خصوص در زمانیکه اساتید حضور ندارند