گواهی موقت

تعداد بازدید:۴۶۸۰

مراحل دریافت گواهینامه موقت تحصیلی

1-  اسکن مدارک مورد نیاز شامل :

·عکس

·شناسنامه تمامی صفحات

·کارت ملی پشت و رو

·مدرک پایان طرح برای رشته هایی که مشمول طرح اجباری می باشند.

·کارت پایان خدمت سربازی  یا معافیت ازخدمت سربازی برای آقایان

·اسکن فیش واریزی 1000 تومانی جهت حق تمبر به شماره حساب (شبا) IR540100004001000901001082  نزد تمامی شعب بانک ملی بنام خزانه داری کل

2- ارسال  مدارک اسکن شده به آدرس الکترونیکیDaneshnameh@savehums.ac.ir  .

3-بررسی مدارک از سوی واحد دانش آموختگان و  ارسال پاسخ به آدرس الکترونیکی دانش آموخته یک هفته پس از دریافت مدارک جهت مراجعه حضوری برای دریافت گواهینامه.

دانش آموخته می بایست اصل مدارک اسکن شده را در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته باشد.

کلید واژه ها: مدرک گواهی موقت