آخرین ویرایش برنامه های کلاسی و کارآموزی در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۹۹

۲۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۱ کد : ۱۲۹ اخبار
اعلام زمانبندی کلاس ها و کارآموزیهای نیمسال ۰۰-۹۹
آخرین ویرایش برنامه های کلاسی و کارآموزی در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۹۹

                            

برنامه های نیمسال اول  00-99

رشته ها

کلاسی

کارآموزی

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی پرستاری

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی اتاق عمل

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی هوشبری

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته مامایی

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی بهداشت محیط

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی بهداشت عمومی

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کاردانی فوریت

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته فناوری اطلاعات سلامت

دانلود

دانلود

لیست اساتید مشاور


( ۶ )

نظر شما :