پیام تبریک به مناسبت قبولی دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۰ کد : ۲۳۹۳ اخبار
پیام تبریک به مناسبت قبولی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
پیام تبریک به مناسبت قبولی دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

توفیق ورود به دروازه‌های دنیای علم ودانش، یکی از موهبت هاست از سوی خداوند علیم، که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش، از این موهبت بهره خواهد جست.

امروز با قبولی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده علوم پزشکی ساوه در مقطع کارشناسی ارشد به وجود چنین دانشجویان کوشا و توانا به خود میبالیم و  ما نیز به نوبه خود کسب این موفقیت را به اساتید کوشا و پرتلاش و شما رهجویان مسیر علم و تعلم تبریک عرض می‌نمائیم

کلید واژه ها: پیام تبریک به مناسبت قبولی دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه


( ۲ )

نظر شما :