کارگاه روش تدریس به صورت وبیناری جهت اعضای هیات علمی ساوه برگزار شد.

۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۴ کد : ۳۶۱ اخبار اطلاعیه ها
کارگاه روش تدریس به صورت وبیناری جهت اعضای هیات علمی ساوه برگزار شد.

کارگاه روش تدریس با موضوع "نیازسنجی و بارش افکار در جلسه اول تدریس" جهت اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه در تاریخ 1399/09/24 با سخنرانی آقای دکتر ابولفضل خوشی برگزار شد.

کلید واژه ها: نیازسنجی کارگاه بارش افکار


( ۱ )

نظر شما :