مطالب مرتبط با کلید واژه

مشاوره


ابلاغ اساتید مشاور

آقای دکتر حسین آذرپیرا آقای دکتر بهرام آرمون خانم دکتر نیره باغچقی خانم اعظم بیابانی خانم مرضیه پناهی خانم دکتر مریم سعیدی خانم سحر طالب آقای دکتر محسن فلاحتی خانم ندا فیاضی آقای دکتر محمود کریمی آقای دکتر حمیدرضا کوهستانی آقای دکتر ساسان گازرانی خانم زهرا مداح آقای دکتر مختار مهدوی آقای دکتر امیرحسین ...

شرح وظایف مسئول اساتید مشاور

شرح وظایف مسئول اساتید مشاور      مسئول استادان مشاور ، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده یا دانشگاه است که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای استادان مشاور را بر عهده دارد. شرح وظایف : 1-      پیشنهاد انتصاب استاد مشاوربه اداره آموزش و معاونت ...